Minerálny rozbor Zlatíčko dojčenská voda

Množstvo celkových rozpustených látok:
366 mg/l
Katióny [mg /l]
Ca2+
66,1
Mg2+
41,6
Na+
1,8
K+
1,0
NH4+
<0,02
Anióny [mg /l]
HCO3
378
SO42-
22,1
NO3
5,32
Cl
3,9
NO2
<0,01
F
<0,1